Buitenschoolse opvang

 
Voor- en naschoolse opvang

Per augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door:

  • Stichting KOKO, de kinderen worden ondergebracht in ‘UitdeKunst‘ op het Kortland 21, 3451 VD Vleuten (www.kokokinderopvang.nl). Het pand van ‘UitdeKunst‘ grenst aan onze school;
  • Sport-BSO Partou Componistenlaan 1. Vestigingsmanager Carry Northolt
    bereikbaar op telefoonnummer 06-51757685 www.partou.nl/componistenlaan1
  • Bso de Gouddelvers. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Ellen Pollmann (clustermanager) op 06-83077679 of via de mail e.pollman@kmnkindenco.nl. Voor vragen over eventuele plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling planning via planning@kmnkindenco.nl op telefoon nummer: 030-600 47 51.
  • Kids-xpress.Email: kids-xpress@hotmail.com Tel.nr.: 0646163220