Onze school

 
Een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Alleen als kinderen graag naar school gaan, komen ze tot goede leerprestaties. Daarom streven wij ernaar dat ieder kind zich snel thuis voelt op de Kees Valkensteinschool.

Wij vinden een goed contact tussen ouders en school erg belangrijk, daarom informeren wij u zeer regelmatig over de gang van zaken op school door middel van ouderavonden, gesprekken met groepsleerkracht van uw kind, social schools en rapporten. Al deze contacten dragen bij aan de prettige en open sfeer die wij nastreven.

 

Team Kees Valkensteinschool