Zelfstandig werken


Op de Kees Valkensteinschool leren we onze kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk door middel van zelfstandig werken, met als doel het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling. Belangrijke aandachtspunten zijn;

  • omgaan met materiaal
  • plannen van taken
  • elkaar helpen
  • omgaan met uitgestelde aandacht
  • werken met een weektaak (extra opdrachten)
  • leren samenwerken

Het creƫren van zorgtijd in de klas heeft als voordeel dat tijdens het zelfstandig werken de leerkracht de handen vrij om extra instructie te geven aan kinderen die dat nodig hebben; zowel leerlingen die zowel naar boven als naar beneden opvallen.

Van groep 1 t/m 8 is er een geleidelijke opbouw in het zelfstandig werken;

  • bij groep 1/ 2 starten we met het werken van een planbord
  • in groep 3 wordt het plannen omgezet tot een dagtaak
  • vanaf groep 4 t/m 8 wordt dit langzaam uitgebreid tot een halve en later tot een hele weektaak

Iedere dag hebben de kinderen tijd om aan hun taak te werken. Bij de kleuters begint dit met 15 minuten en dit wordt weer uitgebouwd tot in groep 8 met 45 minuten. Als hulpmiddel hierbij gebruiken we het stoplicht en een time-timer (soort van “eierwekker”).