Praktische informatie

Hier vindt u een beknopte versie van de schoolgids met praktische informatie. De uitgebreide versie vindt u links in het menu onder ‘schoolgids’. Mocht u graag een papieren versie wensen dan kunt u deze afhalen bij de directie.

 

Inhoudsopgave

 

 1. Schoolgegevens
 2. Samenstelling van het team
 3. Schooltijden
 4. Binnenkomen
 5. Ziek melden
 6. Verlof aanvragen
 7. Spreektijden personeel
 8. Gym
 9. Eten en drinken in de pauze
 10. Verjaardagen en trakteren
 11. Fietsen op het schoolplein
 12. Wat heeft uw kind nodig?
 13. Huiswerk
 14. Tussenschoolse opvang
 15. Voor- en naschoolse opvang

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Schoolgegevens

Kees Valkensteinschool

Bezoekadres             Kortland 23, 3451VD Vleuten

Telefoon                    030 – 6775563

Email                        directeur.keesvalkenstein@spoutrecht.nl

Website                     http://www.keesvalkenstein.nl

 

2. Samenstelling van het team

Groep 1/2 A     Susan Lucassen (ma t/m vr ocht.)

Groep 1/2 B     Veronique Derwall (ma-di-wo) / Jorinde Franse (do-vr ocht.)

Groep 1/2 C     Lianne Miltenburg (ma t/m vr ocht.)

Groep 3 A        Cindy Maas (ma-wo-do-vr-ocht.)/ Annemarie Iedema (di – do – vr)

Groep  4          Iris Mauw (ma-wo)/ Laura Kuijper (di-do -vr ocht.)

Groep 4/5        Mireille Tienhoven (ma-do) Carmen de Jong  (di-wo- vr. ocht)

Groep 6           Eva Vos  (ma-wo-do )/ Berdien Koopman (di-vr)

Groep 7A        Tineke Middag (ma t/m vr)

Groep 7B        Jeroen van Otterloo (ma t/m vr)

Groep 8          Maaike Tromp (ma-di-vr),  Nienke de Jong (wo-do)

 

Extra ondersteuning: Laura Kuijper (ma) /Jorinde Franse (vr.middag) / Paula Visser (ma-di)

 

– Directeur:
Cecile Tulen

Intern begeleider groep 1 t/m 3
Sandra Hijl (di)

– Intern begeleider groep 4 t/m 8
Karin Trom (di-do)

– Remedial teacher
Sandra Hijl (ma-di)

– Bouwcoördinator (gr 1 t/m 4)
Cindy Maas

– Bouwcoördinator (gr 5 t/m 8)
Iris Mauw

– Vakleerkracht gym
Rene Stultiens (do)

– Conciërge
Harry Knoop

– Administratief medewerkster
Marylou vd Pasch (di-vr)

– Computerbeheer
Johan Landman

– Klachtcontactpersoon
Berdien Koopman

 

3. Schooltijden

Onderstaande schooltijden gelden voor de groepen 1 t/m 4:

De ochtendschooltijd:  08.30 – 12.00 uur

De middagschooltijd:   13.15 – 15.15 uur (vrijdagmiddag vrij)

Woensdag:                  08.30 – 12.15 uur

 

Onderstaande schooltijden gelden voor de groepen 5 t/m 8:

De ochtendschooltijd:  08.30 – 12.00 uur

De middagschooltijd:   13.15 – 15.15 uur

Woensdag:                  08.30 – 12.15 uur

 

4. Binnenkomen

Kleuters mogen om 08.20 naar binnen. Vanaf groep 3 mogen de kinderen bij de eerste bel om 08.25 naar binnen. Wij willen graag om 08.30 starten met de les. Ouders die hun kind in de klas brengen vragen wij om met de tweede bel de klas te verlaten.

 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten willen wij de ouders vragen om vanaf groep 4 de kinderen alleen naar binnen te laten gaan.

 

5. Ziekmelden

Als uw kind ziek is willen wij dit graag voor 08.30 weten.

Bij geen bericht, maken wij ons zorgen en bellen wij u thuis of op uw werk op. Het is dus heel belangrijk dat wij het telefoonnummer van uw werk hebben of een ander nummer.

Ook in verband met calamiteiten is het belangrijk dat wij dit ‘noodnummer’ hebben. Geeft u dit nummer door aan de leerkracht van uw kind.

 

6. Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.

Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Alma Bouwer of Diane van Tuijl. Zij kunnen u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.

 

7. Spreektijden personeel

Contact met de leerkracht kunt u op verschillende manieren opnemen:

 • Mailen naar de leerkracht (ruim op tijd)
 • Na schooltijd even binnen komen
 • Bellen voor een afspraak

 

Onder of vlak voor schooltijd kunnen wij u niet te woord staan omdat wij op tijd willen beginnen met de lessen.

8. Gym

Bewegingsonderwijs
De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gym, één keer van de vakleerkracht in de oude Gymzaal en één keer van de vakleerkracht in de Fletiohal.

De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gymnastiekzalen.

 

9. Eten en drinken in de pauze

Halverwege de ochtend kunnen de kinderen iets eten en drinken in de klas. Iets wat zij zelf van thuis hebben meegenomen. Geeft u bij voorkeur fruit, groente of een boterham mee in een trommeltje voorzien van de naam van uw kind. Geeft u alstublieft aan uw kind in de kleutergroep niet te veel mee.

10. Verjaardag en trakteren

Vanzelfsprekend hoort bij een verjaardag een traktatie, maar graag houden we het klein en gezond. Twijfelt u over wat er uitgedeeld kan worden vraag de leerkracht om advies. Er kan in de ochtendpauze getrakteerd worden en dan mogen de kinderen ook de klassen rond.

11. Fietsen en schoolplein

Wij hebben helaas niet veel ruimte voor de fietsen. Daarom vragen wij dringend om lopend naar school te komen als de afstand dat toestaat. Toch op de fiets? Dan moet deze in het fietsenrek worden gezet. Wij willen u eraan herinneren dat er niet op de stoep en op het schoolplein gefietst mag worden. Dit brengt de veiligheid van de voetgangers in gevaar! Zet uw fiets in de daarvoor bestemde fietsrekken of even langs het hek. Brengt u uw kind met de auto, parkeert u uw auto dan in de parkeervakken en niet op de doorgaande weg. Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan.

12. Wat heeft uw kind nodig?

Extra dingen die u voor uw kind moet kopen zijn:

Groep 1/2:

– Gymschoenen (liefst met klitteband) in een tasje met naam erop. Deze tasjes blijven op school.
– Vanaf groep 2 een 23 rings multomap.

Groep 3 t/m 8:

– Gymkleding: gymschoenen met een witte zool, sportbroek en t-shirt/gympakje.
– Een ‘stabilo easy original’ en een etui.
– In groep 7 & 8 een agenda.

Bent u in het bezig van een U-pas dan krijgt u deze pen van school. Wilt u zich dan melden bij de administratie (Gerda Huisman, aanwezig op dinsdagmiddag en woensdag). Neemt u dan een kopie van de U-pas mee.

13. Huiswerk

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen af en toe huiswerk mee. Dit kan zijn: het oefenen van het woordpakket uit de taalmethode, de tafels leren, iets opzoeken in de krant, een spreekbeurt of boekbespreking voorbereiden, een stukje leren van aardrijkskunde (o.a. topografie), geschiedenis of natuur. In groep 4 is dit nog heel beperkt en in de hogere groepen breiden we dit geleidelijk uit. In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen regelmatig leer- of maakwerk voor school. Boeken dienen te worden vervoerd in een goede tas.

Op deze manier willen wij bij de kinderen de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid bevorderen. Zij leren tevens hun tijd indelen en wennen aan ‘iets thuis doen voor school’. Bovendien oefenen zij het op school geleerde werk nog eens extra. Zo gaan de kinderen voorbereid naar het voortgezet onderwijs. Sommige kinderen krijgen wat extra huiswerk mee om te voorkomen dat zij achter raken met de basisstof. Natuurlijk is het goed als u uw kind bij het huiswerk begeleidt. U kunt uw kind stimuleren om aan de taak te beginnen, iets uitleggen of overhoren. U ziet zo tevens waar uw kind op school mee bezig is. Wij verzoeken u, indien er problemen zijn met het huiswerk, dit door te geven aan de leerkracht, zodat er een oplossing kan worden gezocht.
Meer informatie over huiswerk ontvangt u van de leerkracht van uw kind. Indien er materiaal van school beschadigd of vermist wordt stellen we de ouders aansprakelijk voor de kosten.

14. Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (tso) vindt plaats in de school. Wij werken met overblijf medewerkers (vakkrachten en vrijwilligers) van Stichting Lunchen op School (LoS). (http://www.lunchenopschool.nl)

Voor het lunchen van het door de kinderen zelf meegenomen eten en drinken nemen we even de tijd. Het tarief voor structureel overblijven bedraagt 3,05 euro per kind per keer. Voor incidenteel overblijven is het tarief 3,55 euro.

Inschrijfformulieren kunt u krijgen bij de directie.

Contactpersoon: Desiree van Burken 06-39114402.

15. Voor- en naschoolse opvang

In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door:

 • Stichting KOKO, de kinderen worden ondergebracht in ‘De Tolbende’ op het Kortland 21, 3451 VD Vleuten (www.kokokinderopvang.nl). Het pand van ‘De Tolbende’ grenst aan onze school;
 • Bso de Gouddelvers. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Ellen Pollmann (clustermanager) op 06-83077679 of via de mail e.pollman@kmnkindenco.nl.
 • Kids-xpress: www.kids-xpress.nl  E-mail: kids-xpress@hotmail.com. Tel nr: 06-46163220.
 • Sport-BSO Partou Componistenlaan 1. Vestigingsmanager Ilse Brabech en haar team geven u graag een rondleiding op de vestiging. Wij zijn gevestigd op het terrein van DESTO. Telefoonnummer Ilse (manager) 06-52 75 77 15, vestiging 06-13 70 65 48.
  email: componistenlaan1@partou.nl
  website: www.partou.nl/componistenlaan1