Andere contacten

Andere organisaties die een rol spelen bij onze school

Schoolbestuur 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (S.P.O)
Alg. dir: mw. Thea Meijer en dhr. Eric van Dorp
bezoekadres: Kaaphoorndreef 36
postadres: Postbus 9315
3506 GH, Utrecht

Medezeggenschapsraad (MR)
e-mail:mr@keesvalkenstein.nl

Ouderraad (OR)
e-mail:or@keesvalkenstein.nl

Inspectie van het onderwijs
mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl

Schoolmaatschappelijk werkster
Buurtteam: Cecile Reinhard
telefoon: 06-29793854
mail: c.reinhard@buurtteamsutrecht.nl

Naschoolse opvang
Stichting KOKO, “De Tolbende”,
adres: Kortland 21, 3451 VD Vleuten
telefoon: 030- 6771552
website: www.kokokinderopvang.nl
Informatiebrochure
inschrijven

Overblijf (L.O.S.)
adres: Nijverheidsweg 10B, 3534 AM Utrecht
telefoon: 030-2440065
overblijf coördinator:
website: www.lunchenopschool.nl

Jeugdarts
Utrechtse Heuvelrug 130
3452 JA Vleuten
030-2869304

Vragen/opmerkingen over website
mail: berdien@keesvalkenstein.nl