Leefstijl

Wat is Leefstijl?
Leefstijl is een programma dat kinderen uit alle groepen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitgroeien tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het programma van Leefstijl besteedt aandacht aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Het zijn die basisvaardigheden die van essentieel belang zijn voor kinderen om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

Ervaringsleren staat bij Leefstijl centraal. Gesprekken, spelvormen en “Energizers” worden afwisselend ingezet om de betrokkenheid van iedereen te vergroten. Er vindt dus uitwisseling op elk niveau plaats. Plezier staat daarbij voorop.

Tot slot: naast de teamkamer hangt een Leefstijl-bord. Bij elk thema willen we visueel maken waar de kinderen mee bezig zijn. Dit zal steeds door 2 andere groepen worden verzorgd.

Zie ook:www.leefstijl.nl