Groep 4

Eindelijk groep 4. We gaan een heleboel leren dit jaar. Dit zijn de vakken die we hebben:

Taal
Met Taal werken we met de methode ‘Taal op maat’. Deze methode werkt met 16 thema’s per jaar. Veel nadruk wordt gelegd op de uitbreiding van de woordenschat d.m.v. het maken van woordwebben. Verder leren we wat een naamwoord, doewoord en een bijwoord is.
Ook maken we al kennis met zinsbouw, hoe maken we een goede zin. Die zinnen gaan
we ook gebruiken in kleine verhaaltjes die we voorzichtig gaan maken.
Per 2 thema’s is er een toets.

Spelling
Met Spelling werken we ook met de methode ‘Taal op maat’, Spelling. Per week leren we de kinderen één nieuwe spellingregel aan. Met deze regel oefenen we twee keer per week in het werkboek. Ook hebben we een woordmuur, die schrijven we minimaal 2x per week over. Elke donderdag hebben we een dictee over de geleerde afspraak.

Rekenen
Met rekenen werken we met de methode ‘Pluspunt’. Hierin gaan we oefenen met getalbegrip, het leren van de basisvaardigheden zoals rekenen tot 100. Hierin merken we dat vooral de eraf sommen erg moeilijk zijn. We gaan tellen met sprongen en al een beetje werken met de liniaal. Ook wordt het leren van de tafels 1 t/m 5 en de tafel van 10 belangrijk. Het klokkijken wordt uitgebreid met halve uren en kwartieren.

Schrijven
De schrijfletters hebben we al in groep 3 geleerd, in groep 4 gaan we verder met de schrijfletters en gaan we leren aan elkaar te schrijven. Als we dat een beetje kunnen komen de hoofdletters er ook bij.

Verkeer
In groep 4 werken we met verkeer met de Verkeerskrant Veilig Verkeer Nederland. Dit zijn 8 boekjes per jaar.

Sociale -en emotionele ontwikkeling

Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Daarom hebben we als school 5 gouden regels opgesteld en werken we met de methode ‘Leefstijl’. We nemen de Gouden Regels als uitgangspunt en gebruiken (delen van) lessen uit de methode die daar goed bij aansluiten. Zo zorgen we voor een veilig en prettig leef- en leerklimaat op school.

Dat geldt voor alle groepen, dus dit stukje (of iets dergelijks) kan bij alle groepen geplaatst worden.

Handvaardigheid

De handvaardigheidslessen worden 1 x per week in de klas gegeven.

Gymnastiek
De kinderen hebben twee keer in de week gym. Op dinsdag van de groepsleerkracht en op donderdag van de vakleerkracht

Dit doen we ook nog:

• Zelfstandig werken/planbord
• Tekenen
• Werken op de computer
• Muziek
• Groepspresentatie
• Bezoek aan de bibliotheek
• Natuurlijk alle feesten
• Huisje Boompje Beestje kijken