Groep 3

Hoi, wij zijn groep 3.

Het is reuze spannend, maar erg leuk om in groep 3 te zitten! Zo leren wij lezen, rekenen en schrijven. Verder doen we aan tekenen, handvaardigheid, gymnastiek, zingen en leefstijl. Veel vakken zijn nieuw voor ons. We moeten dus ook heel hard ons best doen, maar dat gaat heel goed!
Leren lezen doen wij met de methode Veilig Leren Lezen. Hierbij hebben we heel veel mooie leesboekjes, werkboekjes, een lettermuur, heel veel mooie prentenboeken, maar ook reuze prentenboeken. Een hele kast met leuke taalspelletjes, waar we zelfstandig mee mogen werken. Ook werken we veel samen en leren we veel nieuwe woorden. We werken elke keer met een ander thema, bijvoorbeeld “school” of je lijf”. Vanuit die thema’s doen we allemaal leuke activiteiten.

Rekenen doen we met de methode Pluspunt. We leren al een beetje optellen en aftrekken met bijvoorbeeld de bussommen en vlek-sommen, veel tellen en wat meten en wegen. Ook hier werken we veel samen en is er mooi materiaal om het rekenen nog leuker te maken!

Voor schrijven gebruiken we Schrijven in de basisschool. We oefenen patronen, schrijven letters en oefenen de cijfers. We leren hoe we het best kunnen zitten en zorgen ervoor dat we ons potlood goed vasthouden. Het schrijfproces is ook heel belangrijk. Voordat we in ons schrift gaan schrijven, doen we eerst voor de ontspanning een bewegingsoefening. Als introductie op een schrijfles, is er vaak een leuk verhaaltje dat aansluit bij de schrijfles van die dag.

Een paar keer per week gaan we tekenen of doen we handvaardigheid. Hier komen we in aanraking met verschillende technieken zoals, schilderen, zagen, plakken en vouwen. We werken vaak weer rond een thema.

Twee keer per week hebben we gymnastiek. Dit is goed om onze energie kwijt te raken! Een keer hebben we gym in het speellokaal van onze school en een keer in de sporthal in het dorp. We lopen er dan met elkaar naar toe. De gym wordt een keer door onze juf/meester gegeven en een keer door een vakleerkracht.

We houden van zingen en dit doen we dan ook regelmatig. Ook gebruiken we verschillende instrumenten en doen we aan bewegen op muziek.

Tot slot hebben we onze methode Leefstijl. Hier leren we hoe we goed met elkaar kunnen omgaan, ruzies op kunnen lossen en waarom we onszelf mogen zijn. Dit doen we door middel van kringgesprekken, spelletjes en verschillende materialen. Een kind dat lekker in zijn vel zit, komt beter en makkelijker tot leren!