Groepen

IMG_5141

We hebben op de Kees Valkensteinschool een onder- midden en bovenbouw. Elke bouw heeft een bouwcoördinator.

In de onderbouw zitten de groepen 1 en 2. De groepen 1 en 2 zijn altijd combinatiegroepen. Onze onderbouwcoördinator is juf Cindy Maas en daarbij vallen ook de groepen 3 en 4.

Iris Mauw is bovenbouwcoördinator. De bovenbouw wordt gevormd door de groepen 5, 6, 7 en 8.

De kinderen merken verder niets van deze verschillende bouwen. Voor hen bestaat de Kees Valkensteinschool uit opeenvolgende groepen.

Het kan zijn dat een groep één schooljaar omvat (bijvoordbeeld groep 3A) of een combinatiegroep is (bijvoorbeeld groep 3B-4A). Dit is afhankelijk van de leerlingaantallen.