MR – OR

Medezeggenschapsraad (MR)

Op iedere basisschool moet wettelijk een medezeggenschapsraad zijn. Een raad van afgevaardigden van de ouders en het onderwijzend personeel. De MR van de Kees Valkensteinschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is een gekozen vertegenwoordiging. De leden worden voor drie jaar gekozen. De MR praat en beslist mee over beleidszaken in en om de school.

Klik boven in het menu (voor mobiele pagina op het plusje naar de OR – MR) voor meer informatie over medezeggenschapsraad.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Kees Valkensteinschool bestaat uit een enthousiast groepje ouders dat samen met het team diverse activiteiten organiseert en begeleidt in het belang van de leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van draaiboeken. De ouderraad zorgt dat ze bij de verschillende activiteiten verantwoord omgaat met de ouderbijdrage.

Klik links in het menu voor meer informatie over de ouderraad.